Przejdź do treści
headerimg-perspektywy-2023-rekrutacja
Przejdź do stopki

Gabinet medyczny

Treść

Opiekę nad uczniami sprawuje:
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Monika Lisowicz.

Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w czwartki od godz. 7.25 do 15.00.

Adres e-mail do gabinetu: pielegniarkaszkolna.glogowmlp@gmail.com

Telefon do gabinetu medycznego:

  • w czwartek - 729 882 008
  • w pozostałe dni - 17 789 73 08 (tel. w gabinecie pielęgniarki w budynku Szkoły Podstawowej).

Rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi prosimy o bezpośredni kontakt z pielęgniarką.

Uwaga! Prosimy uaktualniać informację o stanie zdrowia uczniów w razie wystąpienia nowych sytuacji zdrowotnych.

Pielęgniarka szkolna realizuje świadczenia zgodnie z wykazem świadczeń zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 540).

106419