Przejdź do treści
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
Przejdź do stopki

Terminy wywiadówek

Treść

02.09.2021 Spotkanie informacyjno - organizacyjne

06.10.2021 Konsultacje nauczycieli wszystkich przedmiotów  z rodzicami uczniów szkoły

17.11.2021 Wywiadówka w trakcie I półrocza

12.01.2022 Wywiadówka na zakończenie I półrocza, podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

23.03.2022 Wywiadówka w trakcie II półrocza oraz informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach trzecich liceum

27.04.2022  konsultacje nauczycieli wszystkich przedmiotów z rodzicami uczniów szkoły

18.05.2022 Wywiadówka z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku, informacja dotycząca pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w danej klasie

31764