Przejdź do treści
headerimg-perspektywy-2023-rekrutacja
Przejdź do stopki

REJONOWY WIOSENNY TURNIEJ SZACHOWY

Treść

REGULAMIN REJONOWEGO WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

POD PATRONATEM

BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

ORAZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

 

1. CELE TURNIEJU:

- popularyzacja gry w szachy,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży,

- stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa uczniów.

2. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.

3. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się 14 marca 2024 r. o godz. 9:30 w ZSO w Głogowie Młp.,

ul. Wyszyńskiego 2.

4. Warunki uczestnictwa:

· W turnieju mogą wziąć udział uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego i kolbuszowskiego. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU UCZNIÓW KLAS MŁODYSZYCH PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU Z ORGANIZATOREM.

· Do 11.03.2024 r. każdy uczestnik jest zobowiązany przesłać organizatorowi zgodę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

· Zawody zostaną rozegrane indywidualnie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund w tempie 10 minut na zawodnika.

5. Nagrody:

- I – III miejsce - puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

- nagrody pocieszenia dla każdego uczestnika turnieju.

6. W sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.: zso@glogow-mlp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2024 roku (poniedziałek).

8. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju: Anna Depa, Tadeusz Zygo, Konrad Surowiec.

9. W sprawach związanych z konkursem należy się kontaktować z numerem 604385155.

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU WERSJA WORD DOCX

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU WERSJA PDF

105292