Przejdź do treści
baner-podstawowy
Przejdź do stopki

Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne

Treść

I CO DALEJ MATURZYSTO?

Specyfiką funkcjonowania i rozwoju człowieka w różnych okresach jego istnienia jest podejmowanie wielu decyzji, mających wpływ na dojrzałe życie. Przed takim wyborem niedługo stanie nasza młodzież podejmując decyzje odnośnie aktywności edukacyjnej czy zawodowej. Konieczność podjęcia decyzji o wyborze kierunku dalszej nauki lub miejsca pracy nierzadko stanowi istotny problem dla młodego człowieka. 

Ponieważ wybór zawodu i dalszej ścieżki kształcenia to decyzja mająca istotny wpływ na jakość życia, uczniowie klas maturalnych 01 marca 2023r.  uczestniczyli w 16 Europejskich Targach Pracy oraz Targach Edukacyjnych w Rzeszowie.  Maturzyści poszukujący pracy lub dobrej uczelni mieli w czym wybierać – w Rzeszowskiej Hali Podpromie zaprezentowało swoje oferty 60 firm oraz blisko 40 uczelni wyższych. 

Targi Edukacyjne są miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży. Z kolei Tragi Pracy to jedna z form bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy. 

Chociaż nie ma jednoznacznej recepty na sukces, warto przed podjęciem decyzji rozeznać się na rynku pracy, oczywiście nie pomijając pasji 
i zainteresowań, które choć w części powinny pokrywać się z przyszłą pracą, by nie była wyłącznie przykrym obowiązkiem.
56766