Przejdź do treści
baner-podstawowy
Przejdź do stopki

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

Treść

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym"

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w XI Edycji 2023 Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.
1 marca 2023 społeczność szkolna ZSO weźmie udział w przedsięwzięciu sportowoedukacyjnym przy Stawie Traczewskim w Głogowie Młp. Bieg „Tropem Wilczym” ma na celu upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych, popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzację idei biegania.
Historia biegu:
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 r. grupa pasjonatów i działaczy połecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 r. bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.
Więcej informacji na stronie: https://tropemwilczym.org/

 

REGULAMIN


Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
1 marca 2023 roku, Głogów Małopolski
I. CEL

1. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
2. Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
II. ORGANIZATOR
Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 30 lok 14, 00-024 Warszawa
Współorganizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 01.03.2023r.
– planowane rozpoczęcie wydarzenia o godz. 11:30
– planowane zakończenie biegu, ogłoszenie wyników, dekoracja ok. godz. 14.05
– bieg symboliczny na dystansie 1963 m
2. Start i meta: Staw "Traczewski" w Głogowie Młp.
IV. TRASA BIEGU
1. Symboliczny bieg na 1963 m.
2. Trasa płaska
3. Nawierzchnia leśna, trawiasta, brukowa
V. KLASYFIKACJA
1. Bieg nie jest formą rywalizacji, a trasę Biegu można pokonać stosując dowolną formę ruchu (sprint, marszobieg, spacer, nordic walking).
2. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie ZSO w Głogowie Młp. Warunkiem dopuszczenia ucznia do biegu będzie zgłoszenie chęci uczestnictwa w biegu do nauczycieli wychowania fizycznego ZSO w Głogowie Młp. oraz dostarczenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.
VI. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW
Dla najlepszych uczestników biegu przewidziana jest nagroda w postaci „pakietu biegacza”. Pakiet zawiera: pamiątkową koszulkę, pamiątkowy medal, materiały edukacyjne oraz informacyjne.
VII. UCZESTNICTWO
1. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów.
2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczycieli ZSO w Głogowie Młp. oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zdjęcia

56778